Kun Sinun,

isäsi, äitisi tai isovanhempiesi sukunimi on esimerkiksi Halonen, Hyytiäinen, Hämäläinen, Hölttä, Ikävalko, Inkinen, Itkonen, Järveläinen, Jääskeläinen, Karhu, Karonen, Kauranen, Kiiski, Kontio, Kortemaa, Kuisma, Lankinen, Mero, Mäkeläinen, Muurinen, Mälkönen, Närvänen, Ollikainen, Paavilainen, Paija, Pirhonen, Pulakka, Pullinen, Puuri, Pyykkö, Rikkonen, Sintonen, Suokas, Susi, Seppänen, Uosukainen, Vaittinen, Vesterinen jne olet suurella todennäköisyydellä karjalaista sukujuurta.

Urjalassa on useista luovutetun Karjalan alueen kunnista tulleita evakkoja ja heidän jälkeläisiään. Eniten väkeä sijoitettiin sotien jälkeen Muolaan pitäjästä. Talvisodan aikana tänne tuli etupäässä Kuolemajärven asukkaita.

Nykyisin karjalaista on vaikea puhetapansa perusteella erottaa perusurjalalaisesta. On paljon ollut seka-avioliittoja, jolloin karjalaisuus ja hämäläisyys ovat sulautuneet toisiinsa. Samoin on sulauduttu myös muihin heimoihin.

Usein omat sukujuuret alkavat kiinnostaa siinä vaiheessa, kun kukaan ei ole enää lähisuvusta kertomassa. Tällöin suvun vaiheiden selvittäminen on hieman työläänpää.

Usein voi lähteä liikkeelle perukirjoista, joissa joudutaan tekemään sukuselvitys. Siirtokarjalaisten alkuperäiset tiedot löytyvät Mikkelin maakunta-arkistosta, mutta yli sata vuotta vanhat tiedot syntyneistä, kastetuista, muuttaneista, vihityistä ja kuolleista löytyvät Internetistä.

stä linkistä saat lisätietoa siihen, miten selvittää omia sukujuuriasi olet sitten hämäläinen tai karjalainen tai vaikkapa puoliksi molempia.

Tästä Urjalan Karjalaisten kotisivulle